งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 × 54″ บรรจุสารกรองเรซิ่น พร้อม เปลี่่ยนนถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่