งานติดตั้งถังกรอง เหล็ก ขนาด 40 × 120 CM จำนวน 2 ใบ บรรจุสารกรอง แมงกานี คาร์บอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่