ติดตั้งถังกรองเหล็ก 60×120 CM บรรจุสารกรอง พร้อม หน้าวาล์ว 2″ ถังกรองสแตนเลส ขนาด 60×120 CM  พร้อม หน้าวาล์ว 2″