ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่