ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 60 × 120 CM พร้อม สารกรอง พร้อมเดินท่อส่งน้ำขึ้นแทงค์ จ.ลำพูน