งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส 8 × 44 ” พร้อม บรรจุสารกรอง