งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD พร้อมถังเก็บน้ำ 200 ลิตร