ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 ตู้ โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่