งานเปลี่่ยนสารกรอง ถังกรองสแตนเลส ขนาด 30×120 CM พร้อมสารกรอง เปลี่ยนหน้าวาล์ว ใหม่ พร้อมติดตั้ง EJECTER บ้านลูกค้า อ.ดอยหล่อ