ติดตั้งถัง 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITACHI 150 watt บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่