ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 × 44 ” พร้อมสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่