ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเท้าเหยียบก็อกงวง ช้าง 2 ก๊อก จำนวน 3 ตู้ โรงเรียนนานาชาติเกรซ ครับ