เปลี่ยนไส้กรอง เช็คระบบ เครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD โรงเรียนวังขามป้อม ครับ