ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITCHI 150 watt พร้อมถังกรอง ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 × 44″ พร้อมสารกรอง บ้านลูกค้า จ.ลำพูน