ติดตั้งถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร ปั้มน้ำ HITACHI 150 WATT พร้อมถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM บรรจุสารกรอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่