ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 2,000 ลิตร พร้อมปั้ม HITHCHI 150 WATT เครื่องกรองน้ำ UF บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่