ปรับปรุงโรงน้ำดื่่ม ชุมชน แบบหยอดเหรียญแบบถังแบบลัง จ.ลำพูน