ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 40×120 CM บรรจุสารกรอง จ.เชียงใหม่ ครับ