ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะไคร่ขนาด 1000 ลิตร พร้อมปั้ม น้ำ HITACHI ขนาด 150 WAtt บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง