งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อมล้างเมมเบรน เปลี่ยนไส้กรอง PP น้ำดื่มชุมชน ครับ