ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 50 × 120 CM บรรจุสารกรอง คาร์บอน แมงกานีส พร้อมถังกรอง ไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 × 54″ บรรจุสากรอง คาร์บอน ปรับ PH โรงน้ำดื่มเอกชน ครับ