งานติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 50 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่ครับ