ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมเดินระบบน้ำ พร้อม ตู้คอนโทรล อ.ดอยหล่อ