ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HATACHI บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่