ติดตั้งถังเก็บ พร้อมปั้มน้ำ เครื่องกรอง UF ลูกค้า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่