ติตตั้งถังเก็บน้ำ 700 ลิตร พร้อมปั้ม HITACHI บ้านลูกค้าครับ