ติดตั้งถังเก็บน้ำกันตะใคร่ขนาด 1,500 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITACHI 150 Watt พร้อม ใบพัดตัดการทำงาน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่