งานเปลี่ยนสารกรองเหล็กขนาด 40 ×120 CM จำนวน 2 ใบ บ้านลูกค้า บรรจุสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน บ้านลูกค้า จ.ลำพูน