งานติดตั้งปั้มบาดาล 2 HP 19 ใบพัด พร้อมตู้ควบคุมการทำงานปั้มบาดาล เป่าบ่อพร้อมลงท่อบ่อบาดาล ซัมเมอร์ ตลาดมาลิน พลาซ่า เชียงใหม่