ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 × 54 ” บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง