งานติตตั้งถังกรองสแตนเลส ขนาด 80×120 CM บรรจุสารกรองเรซิ่น ติดตั้งปััมพร้อมตู้คอลโทรลควบคุมการทำงานของปั้ม พร้อมเปลี่ยนสารกรองขนาด 100 × 120 CM จ.เชียงใหม่ครับ