ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 60 × 150 CM จำนวน 2 ใบ บรรจุ สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน พร้อมเปลี่ยนสารกรอง ครับ