ติดตั้งปั้ม น้ำ 1 HP จำนวน 2 ชุด พร้อมเดินท่อ อ.สะเมิง จ.เขียงใหม่