ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านดงใหม่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ครับ