ติดตั้งเครื่องกรอง UF พร้อมกระบอก Housing พร้อมปั้มน้ำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ครับ