ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส,คาร์บอน จ.แม่ฮ่องสอน