ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 60 × 120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน พร้อม เปลี่ยนสารกรองสแตนเลส ขนาด 60 × 120 CM ครับ