ปรับปรุงโรงน้ำดื่มทั้งระบบ เปลี่ยนสารกรอง อ.บัว จ.น่าน