ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม โรงน้ำดื่ม สมอ ผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ Reverse Osmosis ขนาด การผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อ.สันป่าตอง...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมืองลำพูน...