ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนออนใต้วิทยา อ.สันกำแพง...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร พร้อม ตู้น้ำหยอดเหรียญ โรงเรียน อ.แม่สะเรียง...