ติดตั้งถังกรองขนาด 100 × 120 CM พร้อม สารกรอง บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด