ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ โครงการน้ำดื่มสะอาด กองทุนหมู่บ้าน ปางลุง – บวกเต่ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านปากกอง ต.สารภี อ.สารภี...