ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน อ.สันป่าตอง...

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 48,000 ลิตร / วัน โรงน้ำดื่ม ธนากร...

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 96,000 ลิตร/วัน ติดตั้งแบบ อย.โรงน้ำดื่ม ลักกี้ สตาร์ บ้านเวียงลอ เทศบาลเมืองพะเยา...

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน ติดตั้งแบบมี อย. โรงน้ำดื่ม ทานตะวัน ต.ขิงแกง อ.จุน...

ปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพิ่มถังน้ำดิบ เพิ่มกำลังการผลิต โรงน้ำดื่มวารีทิพย์ ...