ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม โรงน้ำดื่ม สมอ ผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ Reverse Osmosis ขนาด การผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อ.สันป่าตอง...

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Roverse Osmosis ขนาด 12 Q พร้อม ทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบ อำเภอ อมก๋อย...

ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis ขนาด 12Q พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบและให้คำแนะนำการทำงานทั้งระบบ ตรวจเช็คระบบก่อนใช้งาน อ.ดอยเต่า...

ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน อ.สันป่าตอง...

ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 48,000 ลิตร / วัน โรงน้ำดื่ม ธนากร...