ติดตั้งตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยน ไส้กรอง  เช็คปั้ม เช็คระบบน้ำดื่ม โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร...

ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเท้าเหยียบก็อกงวง ช้าง 2 ก๊อก จำนวน 3 ตู้ โรงเรียนนานาชาติเกรซ...

งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม เปลี่ยนไส้เมมเบรน ไส้กรอง โรงเรียนสังวาลย์...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis 300 GPD พร้อม ปั้ม Hitachi 150 Watt โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย...