ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน โรงเรียนบ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมืองลำพูน...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนออนใต้วิทยา อ.สันกำแพง...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร พร้อม ตู้น้ำหยอดเหรียญ โรงเรียน อ.แม่สะเรียง...