งานเปลี่ยนสารกรอง พร้อม เปลี่ยนไส้เมมเบรน ไส้กรอง โรงเรียนสังวาลย์...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis 300 GPD พร้อม ปั้ม Hitachi 150 Watt โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 ตู้ โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง...

ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก ตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อคู่สแตนเลส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3...

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ UF พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขา...