ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก + เครื่องกรองน้ำ สาธิต มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่