งานเปลี่ยนสารกรอง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

งานเปลี่ยนสารกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8×44 ” พร้อม แก้ไขระบบไฟฟ้า ประปาใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรองบ่อประปา มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน เปลี่ยนไส้เมมเบรน เพิ่มกระบอกเมมเบรน แก้ไขท่อใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนปั้ม เปลี่ยนสารกรอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุสากรองแมงกานีส,คาร์บอน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอ ง จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างเมมเบรน โรงน้ำดื่มชุมชน

งานเปลี่ยนสารกรองขนาด 180×150×380 CM จำนวน 2 บ่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 3,000 ลิตร /วัน พร้อม ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10× 54 ” บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน พร้อม ชุดดักตะกอน UF 5,000 ลิตร/ชั่วโมง เดินท่อ PPR ขนาด 1″ บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่

งานเปลี่ยนไส้เมมเบรน 4040 E จำนวน 2 ไส้ จ.เชียงใหม่

1 2 24