งานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10× 54 ” บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน พร้อม ชุดดักตะกอน UF 5,000 ลิตร/ชั่วโมง เดินท่อ PPR ขนาด 1″ บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่