งานเปลี่ยนสารกรองขนาด 180×150×380 CM จำนวน 2 บ่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่