งานเปลี่ยนสารกรอง ขนาด 100 × 150 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน จ.เชียงใหม่