ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 3,000 ลิตร /วัน พร้อม ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่